Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων

Σε αυτό το αρχείο γίνεται μία προσπάθεια μέσω αναλυτικά λυμένων παραδειγμάτων να γίνει προσέγγιση του μηχανισμού των χημικών αντιδράσεων, βασιζόμενοι στο «χαμηλό» επίπεδο θεωρίας Χημικής Κινητικής της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου. Περιέχονται επίσης 3 ασκήσεις.
Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων

0 Comments: