Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Χημική Κινητική - 3ο Θέμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2002

Δίδεται η υποδειγματική λύση του 3ου θέματος των πανελλήνιων εξετάσεων του 2002 για τη χημεία της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου. Στο τέλος του αρχείου δίδεται προς λύση, εκτός από τις τρεις αντίστοιχες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, μια επιπλέον άσκηση.
Χημική Κινητική - 3ο Θέμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2002

0 Comments: