Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Οργανικές Αντιδράσεις (Αλκάνια - Αλκένια - Αλκίνια)

Στο παρακάτω αρχείο περιγράφονται οι αντιδράσεις, ανά κατηγορία, των ομόλογων σειρών: αλκάνια, αλκένια, αλκίνια. Για κάθε μία κατηγορία υπάρχουν ασκήσεις προς λύση. Επίσης στο τέλος του αρχείου υπάρχουν συνδυαστικές ασκήσεις καθώς και ασκήσεις στοιχειομετρίας.
Οργανικές Αντιδράσεις (Αλκάνια - Αλκένια - Αλκίνια)

0 Comments: