Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Οργανικά Οξέα-Βάσεις & Αλογονοφορμική & Διακρίσεις

Η τελευταία κατηγορία οργανικών αντιδράσεων περιλαμβάνει αντιδράσεις οξέων-βάσεων, τεστ διακρίσεων και την αλογονοφορμική αντίδραση.

Οξέα-Βάσεις - Διακρίσεις - Αλογονοφορμική

Αντιδράσεις Οξείδωσης - Αναγωγής

Τέταρτη κατηγορία οργανικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής:

Αντιδράσεις Οξείδωσης-Αναγωγής

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Αντιδράσεις Υποκατάστασης

Τρίτη κατηγορία οργανικών αντιδράσεων, αντιδράσεις υποκατάστασης:
Αντιδράσεις Υποκατάστασης

Αντιδράσεις Απόσπασης

Δεύτερη κατηγορία οργανικών αντιδράσεων, αντιδράσεις απόσπασης:

Αντιδράσεις Απόσπασης

Αντιδράσεις Προσθήκης

Πρώτη κατηγορία οργανικών αντιδράσεων, αντιδράσεις προσθήκης:

Αντιδράσεις Προσθήκης