Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Χημική Κινητική - 4ο Θέμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2004

Δίδεται η υποδειγματική λύση του 4ου θέματος των πανελλήνιων εξετάσεων του 2004 για τη χημεία της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου. Στο τέλος του αρχείου προτείνεται προς λύση, εκτός από τρεις αντίστοιχες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, μια επιπλέον άσκηση.
Χημική Κινητική - 4ο Θέμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2004

0 Comments: