Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Ταχύτητα & καμπύλη αντίδρασης

Στο παρακάτω αρχείο περιγράφεται πως κατασκευάζεται η σχέση της μέσης ταχύτητας που έχει το σχολικό βιβλίο, καθώς και οι βασικές καμπύλες αντίδρασης (διαγράμματα συγκέντρωσης - χρόνου). Δίνεται και ένα σχετικά αναλυτικά λυμένο παράδειγμα. Τέλος, υπάρχουν και δυο ασκήσεις προς λύση.
Ταχύτητα & Καμπύλη αντίδρασης

0 Comments: