Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Κατασκευή πίνακα ποσοτήτων μονόδρομης αντίδρασης

Ένα από τα βασικά προβλήματα που συναντούν πολλοί μαθητές όταν λύνουν ασκήσεις στη χημεία, είναι η συμπλήρωση του πίνακα ποσοτήτων μιας μονόδρομης αντίδρασης.
Στο παρακάτω αρχείο γίνεται μια προσπάθεια μέσω ενός αναλυτικού παραδείγματος, να προσεγγιστεί με απλά βήματα ο τρόπος κατασκευής του.
Κατασκευή πίνακα ποσοτήτων μονόδρομης αντίδρασης

0 Comments: