Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Ενθαλπία διάλυσης

Στο παρακάτω video διαπιστώνεται η εξώθερμη διάλυση του οξειδίου του ασβεστίου (CaO) με έναν «ευχάριστο» τρόπο.
Περισσότερη θεωρία για την αντίδραση:
CaO (s) + H2O (l) is in equilibrium with Ca(OH)2 (aq) (ΔHr = −63.7 kJ/mol of CaO)
μπορεί κανείς να βρει εδώ: http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_oxide

0 Comments: