Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Κανόνες για την εύρεση των ισομερών

Στο αρχείο περιέχονται:

  • Κανόνες εύρεσης των συντακτικών ισομερών, και
  • ασκήσεις επάνω στην ισομέρεια
Κανόνες εύρεσης συντακτικών ισομερών

0 Comments: