Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Από το όνομα στο συντακτικό τύπο & Ονοματολογία Αιθέρων και Εστέρων

Στο αρχείο οι δύο πρώτες σελίδες αναφέρονται στους κανόνες γραφής του συντακτικού τύπου από το όνομα μιας οργανικής ένωσης και οι δύο επόμενες αναφέρουν τους κανόνες ονοματολογίας των αιθέρων και εστέρων.
Από το όνομα στον συντακτικό τύπο - Ονοματολογία Αιθέρων και Εστέρων

0 Comments: