Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

Ασκήσεις περιεκτικότητας (2η & 3η κατηγορία)

Στο αρχείο περιέχονται:

  • Ασκήσεις μετατροπής της έκφρασης περιεκτικότητας, και
  • Ασκήσεις συμπύκνωσης και αραίωσης
Ασκήσεις περιεκτικότητας (2η & 3η κατηγορία)

0 Comments: