Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Δομικά σωματίδια της ύλης & Δομή του ατόμου & Ατομικός-Μαζικός Αριθμός

Είναι το δεύτερο αρχείο από τις σημειώσεις της Χημείας της Α Λυκείου και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Δομικά σωματίδια της ύλης
  • Δομή του ατόμου
  • Ατομικός & Μαζικός αριθμός
Δομικά σωματίδια της Ύλης-Δομή του Ατόμου-Ατομικός & Μαζικός Αριθμός

0 Comments: