Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Γνωρίσματα της ύλης & Μετατροπή μονάδων

Εισαγωγικό μάθημα στη Χημεία της Α Λυκείου. Σε ότι αφορά στη μετατροπή μονάδων ακολουθείται η προσέγγιση του παράγοντα μετατροπής.
Γνωρίσματα της ύλης & Μετατροπή Μονάδων

0 Comments: