Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Αρχή Le Chatelier

Σε αυτό το αρχείο παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση μιας χημικής ισορροπίας, καθώς και το θεωρητικό εργαλείο πρόβλεψης της κατεύθυνσης μετατόπισής της (αρχή Le Chatelier). Τέλος, δίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας και προτείνονται ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο καθώς 2 επιπλέον ασκήσεις με διαγράμματα.
Αρχή Le Chatelier

0 Comments: