Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Kc - Kp - Qc

Σε αυτό το αρχείο αναφέρονται οι μαθηματικές εκφράσεις Kc, Kp και Qc. Σε κάθε έκφραση γίνονται παρατηρήσεις. Επίσης, στο δεύτερο μέρος του αρχείου αναγράφονται θέματα πανελλήνιων εξετάσεων που αφορούν στη χημική ισορροπία από το 1986 έως το 2004.
Kc-Kp-Qc-Θέματα Πανελλήνιων Εξετάσεων

0 Comments: