Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Ονοματολογία με comics

Παραθέτω τις σελίδες από το βιβλίο «Οργανική Χημεία με Κομικς» των Τ. Μηλιάς (Χημικός) & Γ. Κουβάκας (Ζωγράφος) που αναφέρονται στην ονοματολογία των οργανικών ενώσεων.

Καλό διάβασμα!!!
Ονοματολογία με Comics

0 Comments: