Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων

Στο παρόν pdf αναφέρονται οι σημαντικότεροι κανόνες της IUPAC που αφορούν στην ονοματολογία των οργανικών ενώσεων. Δίδονται αναλυτικά παραδείγματα και ασκήσεις προς μελέτη.
Nomenclature of Organic Compounds

0 Comments: