Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Οργανικά Οξέα-Βάσεις & Αλογονοφορμική & Διακρίσεις

Η τελευταία κατηγορία οργανικών αντιδράσεων περιλαμβάνει αντιδράσεις οξέων-βάσεων, τεστ διακρίσεων και την αλογονοφορμική αντίδραση.

Οξέα-Βάσεις - Διακρίσεις - Αλογονοφορμική

0 Comments: