Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Θεωρία δεσμού σθένους - Υβριδισμός

Στο συγκεκριμένο αρχείο περιγράφονται σύντομα, η θεωρία δεσμού σθένους καθώς και ο υβριδισμός των ατομικών τροχιακών. Επίσης δίνονται μερικά παραδείγματα και μια σειρά ασκήσεων προς λύση.
Θεωρία δεσμού σθένους - Υβριδισμός

0 Comments: