Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ρυθμιστικά διαλύματα

Στο συγκεκριμένο αρχείο αναλύεται τι είναι και πως παρασκευάζεται ένα ρυθμιστικό διάλυμα. Παρατίθενται επίσης μία σειρά από αντιπροσωπευτικές ασκήσεις επάνω στα ρυθμιστικά διαλύματα.
Ρυθμιστικά Διαλύματα

0 Comments: