Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Ασκήσεις καύσης & στοιχειομετρίας

Στο αρχείο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία για τη λύση των ασκήσεων καύσης. Γίνεται και μια μικρή περιγραφή των βασικότερων εργαλείων που θα χρειαστεί ο μαθητής κατά την επίλυση των ασκήσεων από την ύλη της Α Λυκείου.
Ασκήσεις καύσης & στοιχειομετρίας

0 Comments: